Blusmiddelen

Brandblussers kunnen van levensbelang zijn. Zowel op vaste alsmede tijdelijke locatie’s zijn brandblussers doorgaans noodzakelijk.

Er wordt onderscheid gemaakt in type brandblussers middels de zogeheten ‘brandklasse’. De brandklasse wordt aangeduid middels een letter. Deze verteld voor welk type materiaal de brandblusser gebruikt dient te worden.

Hieronder de verschillende type brandklasse per blusser:

Brandklasse ‘A’: Brandklasse A geeft aan dat de brandblusser een blusmiddel bevat om vaste stoffen te blussen. Dit zijn vaste stoffen van organische oorsprong. Denk daarbij aan: hout, papier, stro, kunststoffen en kolen. Rode brandblussers met brandklasse A, zijn voorzien van een poedervormig blusmiddel

Brandklasse ‘B’: Brandklasse B geeft aan dat de brandblusser een blusmiddel bevat om vloeistofbranden te blussen. Denk daarbij aan: olie, benzine, alcohol, sommige vetstoffen en bitumen. Rode brandblussers met brandklasse B kunnen voorzien zijn van Poeder, CO2, of schuim blusmiddel

Brandklasse ‘C’: Brandklasse C geeft aan dat de brandblusser een blusmiddel bevat om gasbranden te blussen. Denk daarbij aan: propaan, butaan en aardgas. Brandblussers met brandklasse C zijn voorzien van CO2 of schuim als blusmiddel

Brandklasse ‘D’: Brandklasse D geeft aan dat de brandblusser een blusmiddel bevat om metaalbranden te blussen. Denk daarbij aan magnesium, zirkonium, lithium, kalium of natrium. Brandblussers met brandklasse D zijn voorzien van een speciaal poeder als blusmiddel

Brandklasse ‘F’ Brandklasse F geeft aan dat de brandblusser een blusmiddel bevat om vetbranden branden te blussen. Denk daarbij aan frituurvet. Brandblussers met brandklasse F zijn voorzien van een chemisch schuim als blusmiddel.

Brandklasse ‘Li’ Brandklasse Li geeft aan dat de brandblusser een blusmiddel bevat om Lithium branden te blussen. Denk daarbij aan accu’s en overige machines met een lithium accu.

Toont alle 4 resultaten