Privacybeleid

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Over
  4. chevron_right
  5. Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Enjy Event Support, handelend onder Prikkabelverhuur.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Prikkabelverhuur verstrekt. Prikkabelverhuur kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM PRIKKABELVERHUUR.nl GEGEVENS NODIG HEEFT

Prikkabelverhuur.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG PRIKKABELVERHUUR.nl GEGEVENS BEWAART

Prikkabelverhuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien u zich als bezoeker registreert, worden de gegevens langer bewaart. De maximale bewaartijd hiervan bedraagt 5 jaar na registratie.

DELEN MET ANDEREN

Prikkabelverhuur.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Denk hierbij aan de aanmaak van een verzendlabel om de gehuurde goederen bij u te bezorgen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Prikkabelverhuur worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Prikkabelverhuur gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Tevens zal de gegevensuitwisseling ten alle tijden via een beveiligde verbinding verlopen. Dit is herkenbaar aan het ‘groene slotje’ in de balk van het internetadres.

GOOGLE ANALYTICS

Prikkabelverhuur.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Prikkabelverhuur.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan  Prikkabelverhuur.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Prikkabelverhuur.nl heeft hier geen invloed op. Prikkabelverhuur.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Prikkabelverhuur.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@prikkabelverhuur.nl. Prikkabelverhuur.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Prikkabelverhuur.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Prikkabelverhuur.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Prikkabelverhuur.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@prikkabelverhuur.nl . is een website van Enjy Event Support . Enjy Event Support is als volgt te bereiken:

Enjy Event Support

Industrieweg 37-07

3762 EH Soest

KvK. 30.24.30.75

Tel: 030 879 51 55

info@prikkabelverhuur.nl

Klik hier voor het indienen van een verzoek van de data zoals wij die van U hebben opgeslagen.